Gyakran ismételt kérdések

                                                                                                                                                                                                                  
1. Ki az a PRÉMIUM Egészségpénztár? 

A PRÉMIUM Egészségpénztár jelenleg Magyarország legdinamikusabban fejlődő Egészségpénztára. Több mint 200 ezres taglétszámával a második legnagyobb egészségpénztár a piacon. 

 

2. Mi az az egészségpénztár?

Az egészségpénztár az egészségügyi célokra önkéntesen félretett befizetéseket kezeli. 
 

3. Milyen befizetéseket kezel az egészségpénztár?

Az egyéni befizetéseket, amelyeket a pénztártag bankkártyával, átutalással, csoportos beszedési megbízással fizet

be pénztári számlájára vagy azokat a munkáltatói befizetéseket, amelyeket a tag a cafeteria keretén belül igényelt.

 

4. A befizetések mire költhetőek el?

Egészségpénztári számlája terhére többek között vásárolhat: 

- GYÓGYSZEREKet, de számos gyógyhatású készítményt, gyógyvizeket, kötszereket, valamint betegápolási

cikkeket is 

- OPTIKAI termékeket, de nemcsak a lencséket, hanem a szemüvegkeretet, kontaktlencsét, kiegészítőket is 

- GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKet: nem csak lúdtalpbetét meg térdvédő, ide érthető az ortopéd cipő is 

- PRIVÁT orvosi ellátást és a szűrővizsgálatokat is 

- CSECSEMŐ és babaápolási cikkeket, még az olyan napi fogyóeszközöket is, mint a pelenka 
 

5. Mért jó, hogy egészségpénztári számláról finanszírozza az egészségügyi kiadásait?

Mert egészségpénztári tagként jelentős kedvezményeket kaphat:

- csaknem 17 000 szerződött partnernél vásárolhat, melyek többsége magas, 5-30%-os kedvezményt biztosít a pénztártagoknak

- az egyéni befizetések után 20% adó visszaigényléssel élhet.

Mit jelent ez? Ha csak az átlagos kiadásokat vesszük figyelembe egy aktív kéttagú vagy háromtagú

családnál, akkor elmondhatjuk, hogy a gyógyszerek, a szemüvegvásárlás, a szemészeti vizsgálat, a

fogorvos és az egyéb privát orvosi vizsgálat átlagosan havi 10-15 ezer forintunkba kerül, azaz évente 120-

180 ezer forintot fizetünk ki.  

A 20%-os adó-visszatérítéssel számolva viszont a 120 000 Ft után 24 000 Ft, a 180 000 Ft után 36 000 Ft-ot

igényelhetünk vissza, amit újból felhasználhatunk további egészségcélú kiadásaink finanszírozására. (ha a

visszatérítés összegét az egészségpénztári számlájára kérjük.) Az átlagos évi 120 e Ft-os kiadás egy átlagos

kéttagú család kiadása, a 180 e Ft-os kiadás pedig egy átlagos háromtagú családé a kimutatások

alapján.(Csaba Iván - Egészségügyi magánkiadások Magyarországon)

 

 

- az egészségpénztár szolgáltatásait nemcsak a pénztártag, hanem rendelkezése esetén közeli hozzátartozói

is igénybe vehetik. Közeli hozzátartozókat az egészségpénztár elektronikus Ügyfélportálján adhatja meg. 

 

6. Hogyan tudja az adókedvezményt igénybe venni?

Az adóvisszatérítés összegét a NAV az adóbevallásban megadott önkéntes pénztári számlára utalja vissza. Ha

tehát a visszatérítés összegét PRÉMIUM Egészségpénztári számlájára kéri, annak teljes összegét újból

felhasználhatja egészségcélú kiadásai (magánorvosi ellátások, szemüveg, gyógyszerek, stb.) finanszírozására. A

maximum visszaigényelhető összeg: 150 000 Ft, az adóévben levont szja-előleg erejéig.
 

7. Hogyan léphet be?

Ez most nagyon egyszerű, hiszen a belépéshez a Patikában segítséget nyújtanak, a szükséges adatlapok még a

Patikában kitöltésre kerülnek, további pontosítások végett pedig az egészségpénztár munkatársa keresi majd. De

Ön már most, illetve ezek után minden további gyógyszertári vásárlása után adókedvezményben részesülhet.
 

8. Miért hívnak fel telefonon az egészségpénztártól?

Ön a Kulcs Patika Bónuszkártya Prémium szolgáltatását is igénybe veszi és ezzel a PRÉMIUM Egészségpénztár

tagjává vált. A pénztár munkatársai tájékoztatják az egészségpénztár előnyeiről és használati módjáról.
 

9. Milyen kötelezettséget vállal, amikor belép?

Az évi költések finanszírozásához a pénztár minimum havi 5 000 Ft-os befizetést javasol, de érdemes többet befizetnie. 

 

10. Kifizettem a számlámat a gyógyszertárban?

Igen kifizette, de a kifizetés két lépésben valósul meg, Ön a vásárlással egyidejűleg befizetett a pénztárba, mely működési költségek levonása után a pénztárnál vezetett számlájáról kiegyenlítésre került a Patika felé.

 

Mivel kezelési költségként az egészségpénztár évi 120 ezer Ft alatt 6,5%-ot, 120 ezer Ft felett 4,5%-ot von le  minden befizetésből, a gyógyszertár számára csak a vásárlás értékének 93,5%-át, valamint 95,5%-át tudja visszautalni, a maradék 6,54%, valamint 4,5 % az Ön számláján negatív tételként fog megjelenni.

 

Amikor az adójóváírást igénybe veszi, vagy befizetést teljesít, a tartozást a pénztára a gyógyszertár felé kiegyenlíti.

.

Annak érdekében, hogy Ön minden gyógyszertári vásárlása után adókedvezményben részesülhessen,

gyógyszertára segítséget nyújt, hogy vásárlásai átfolyjanak egészségpénztári számláján. Ugyanis a vásárolt áruk

ellenértékét a gyógyszertár befizeti az Ön nevében a pénztárba, majd az áruk ellenértékét vissza is igényli.
 

11. Miért nem kapott számlát a gyógyszertári vásárlásáról?

A számlát a gyógyszertár az Egészségpénztár részére nyújtja be. Önnek két dokumentumot kell kézhez kapnia, egy

átvételi elismervényt, és egy nem adóügyi bizonylatot.
 

12. Mi az az átvételi elismervény, amit a gyógyszerész adott Önnek?

Ez igazolja, hogy Ön a gyógyszerész számára pénzt adott át, aki köteles az Ön Egészségpénztárnál vezetett

számlájára ezt elutalni.
 

13. Mire való az a kártya, amit kipostázott számomra az egészségpénztár?

Az egészségpénztári kártya fizetőeszköz, mellyel az ország közel 7 ezer elfogadóhelyén vásárolhat

egészségpénztárnál vezetett számlájáról.

Az egészségpénztárba rendszeres megtakarításként befizethet összegeket, illetve ide érkezik meg a vásárlásai

után igényelt adójóváírás is. Az egészségpénztári kártya úgy működik, mint egy bankkártya. Amennyiben van a

pénztárnál tartott pénze (az egyenlege pozitív), az összeget a kártyán keresztül levásárolhatja. Az

elfogadóhelyeken a kártyát a bankkártya terminálokon „húzzák le”, és az egy elektronikus rendszeren keresztül

ellenőrzi, hogy Önnek mennyi a pénztárnál vezetett egyenlege. Ha az elegendő a kívánt vásárlás fedezetéül, a

szolgáltató zárolja az összeget. A szolgáltató ezután az egészségpénztár részére megküldi a számlát az Ön

vásárlásáról és az egészségpénztár az Ön egyéni számláján zárolt összegből kifizeti azt.
 

14. Miért két kártyát kapott?

A gyógyszertárban átvett Bónuszkártya csak a kibocsájtó gyógyszertárban használható kedvezményes vásárlásra,

pontgyűjtésre, vásárlásai utáni automatikus adójóváírás igénybevételre szolgál. A pénztár által postázott

egészségpénztári kártyájával az elfogadóhelyek bármelyikén vásárolhat, ha további adójóváírást akar igénybe

venni és befizet a pénztárba. 
 

 

15. Milyen „kezelési költségekkel” számoljon?

Befizetései után 120 ezer Ft alatti éves befizetés esetén 6,54%-os, 120 ezer felett 4,5%-os a kezelési költség, amely az egészségszámla fenntartási költségeit fedezi. Ha a Bónuszkártyát kibocsájtó gyógyszertárban vásárol, a gyógyszertár megelőlegezi Önnek a fenti kezelési költséget. Ezt Ön később, az adójóváírás igénybevételekor egyenlíti ki. Ha egyéb okból befizet a Pénztárba, akkor a befizetésből automatikusan levonásra kerül a kezelési költség.


 

16. Hogyan tudja lekérdezni az egészségpénztári egyenlegét?

Az egészségpénztári számlája egyenlegét nyomon követheti Ügyfélportálján, a https://portal.premiumegeszsegpenztar.hu/ ep-bejelentkezes oldalon.

 

 

17. Miért negatív az egyenlege?

Mivel kezelési költségként az egészségpénztár évi 120 ezer Ft alatti befizetés esetén 6,5%-ot, e feletti befizetés esetén 4,5%-ot von le minden befizetésből, a gyógyszertár számára csak a vásárlás értékének 93,5%-át, valamint 95,5%-át tudjuk visszautalni, a maradék 6,5%, valamint 4,5% az Ön számláján negatív tételként fog megjelenni. Amikor az adójóváírást igénybe veszi, vagy befizetést teljesít, a tartozást a gyógyszertár felé kiegyenlítjük.

 

18. Tartozik valakinek, ha negatív az egyenlege?

Ha a számláján soha nem jelenik meg egyéni befizetés, akkor az adójóváírást a Patikában vásárolt gyógyszerek

után igényelheti, azonban a kártyáját máshol nem használhatja értelemszerűen. Így további egészségcélú kiadásai

esetében nem vásárolhat kedvezményesen egyéb partnereinknél, ill. ennek eredményeként ezen vásárlások után

nem élhet a 20%-os adó- visszaigénylés lehetőségével.

Amennyiben számláját „feltölti” és ezáltal egyenlege pozitív lesz, a fenti kedvezményeket máshol is igénybe

veheti. 
 

19. Hogyan fizetheti ki azokat az igénybevett szolgáltatásokat, amelyeket nem a Patikában vesz igénybe?

- Egészségpénztári kártyával: A bankkártyához hasonló módon használható az egészségpénztári számla keretére.

- Fizetés készpénzzel: a szolgáltatás igénybevételekor vagy a termék vásárlásakor a helyszínen történő készpénzes

fizetés után számlát kell kérni. A számlát postai úton vagy a személyes ügyfélszolgálaton leadva kell eljuttatni az

egészségpénztárhoz, amit az egészségpénztár a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül kifizet a tag számára.

 

 

20. Hogyan tudja elérni az Egészségpénztárt, ha valamilyen problémája van, vagy részletes információra lenne szüksége?

Személyes ügyfélszolgálat címe: Budapest, Váci út 135-139.,2400 Dunaújváros, Dózsa György út 24.

 

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 999 9696

 

Levelezési cím: 1426 Budapest, Pf. 512.

 

E-mail: kapcsolat@premiumpenztarak.hu

Web: www.premiumegeszsegpenztar.hu


                  
 

PRÉMIUM Egészségpénztár | 1138 Budapest, Váci út 135-139. | Tel.: +36 1 999 9696 | Fax: +36 1 580 22 95 | www.premiumpenztarak.hu | kapcsolat@premiumpenztarak.hu
Adószám: 18177734-2-41 | Bankszámlaszám: 10918001-00000005-06060007 | Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételi sorszáma: 240. (bejegyzés száma: 11. Pk.60820/2002)